0172-2298085

Follow Us on  REGISTRATION RENEWAL

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਨਿਊ ਕੇਸ :-

1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਨਿਊ ਪੋ੍ਫਾਰਮਾ  

2. ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰੇਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ
3. ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ,ਉਪ-ਪ੍ਧਾਨ,ਸੈਕਟਰੀ,
ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ,
ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਪਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰLATEST ACTIVITIES